Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Vypocet-dane.cz

VŠE O DANÍCH NA JEDNOM MÍSTĚ, VÝPOČET-DANĚ.CZDaň darovací

Jedná se o přímou daň vybíranou v České republice a to při dědění, darování a převodu nemovitostí. Daň je definována jako jedna, jelikož všechny tři složky daně jsou definovány v jednom společném zákoně. Dani se též říká trojdaň. Problematika daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí je upravena zákonem č. 357/1992 Sb.

 

Daň darovací se uplatňuje v případě získání majetku (movitého, nemovitého), nebo jiného majetkového prospěchu. Základem daně darovací je cena majetku, který je předmětem této daně, snížená o prokázané dluhy. Cenou majetku je cena zjištěná podle zákona o oceňování majetku ke dni nabytí majetku.


Předmět daně
Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu, a to jinak než smrtí zůstavitele. Majetkem pro účely daně darovací jsou nemovitosti a movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch.

 

Předmětem daně nejsou

  • plnění nebo bezúplatné převody majetku na základě povinnosti stanovené právním předpisem,
  • důchody,
  • bezúplatná nabytí majetku, která jsou příjmem a podléhají dani z příjmů,
  • dotace ze státního rozpočtu,
  • dotace z rozpočtu územních samosprávných celků, státních fondů,
  • prostředky poskytnuté pojišťovnami na zábranná opatření a prevenci,
  • prostředky poskytované z rozpočtu Evropské unie nebo z Národního fondu.

Osvobození od daně
Osvobozeno je bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami v první a druhé skupině.

 

Výpočet daně darovací
Viz kalkulačka daně darovací