Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Vypocet-dane.cz

VŠE O DANÍCH NA JEDNOM MÍSTĚ, VÝPOČET-DANĚ.CZDaň dědická

Jedná se o přímou daň vybíranou v České republice a to při dědění, darování a převodu nemovitostí. Daň je definována jako jedna, jelikož všechny tři složky daně jsou definovány v jednom společném zákoně. Dani se též říká trojdaň. Problematika daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí je upravena zákonem č. 357/1992 Sb.

 

Daní dědickou byly v roce 1993 nahrazeny notářské poplatky z dědictví. Daň dědická se týká bezúplatného nabývání majetku v souvislosti s úmrtím. Jejím předmětem je nabytí nemovitého, movitého i nehmotného majetku děděním. Dědic má právo dědictví odmítnout, například kdyby zděděné dluhy převyšovaly hodnotu zděděné majetku. V tomto případě pak dědictví převezme stát a dluhy umoří prodejem jeho části. Dědictví však může být odmítnuto nebo přijato pouze jako celek, nikoliv pouze určitá část.

 

Osvobození od daně
Osvobozeny od daně jsou první a druhá skupina poplatníků.

 

Výpočet daně dědické
Viz kalkulačka daně dědičné