Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Vypocet-dane.cz

VŠE O DANÍCH NA JEDNOM MÍSTĚ, VÝPOČET-DANĚ.CZDaň z nemovitosti

Daň z nemovitosti je jedna z majetkových daní. Touto daní je každoročně zdaňováno vlastnictví nemovitosti. Daň z nemovitosti se skládá ze dvou různých daní:

  • daň ze staveb
  • daň z pozemků

Obě uvedené daně se stanoví odděleně a daň z nemovitosti je součtem těchto jednotlivých daní.


Předmět daně
Předmětem daně jsou pozemky a stavby, které se nacházejí na českém území a které jsou evidované v katastru nemovitostí.


Daňové přiznání
Přiznání k dani z nemovitosti je třeba podat do 1.2. Finanční úřad se volí podle místa, kde se nemovitost nachází.
Přiznání k dani z nemovitosti musí podat každý, kdo je k 1. 1. vlastníkem nemovitosti nacházející se na území ČR a toto přiznání ještě nepodával. Pokud jste už někdy v minulosti přiznání podali a nic se nezměnilo, pak stačí jen počkat na výměr správce daně, který podle aktuálních sazeb a koeficientů daňovou povinnost vypočítá. Pokud se ale něco změnilo, například výměra nebo cena nemovitosti, druh pozemku, užívání stavby nebo počet nadzemních podlaží či půdorys, musíte podat nové přiznání.
Pokud je více vlastníků, pak daňové přiznání podává pouze jeden z nich, a pokud není stanoveno jinak, daň musí platit všichni společně a nerozdílně.


Splatnost daně
Daň je splatná ve dvou stejných splátkách. Pokud přesáhla částku 5000 Kč, musí se zaplatit nejpozději do 31. května a do 30. listopadu. V případě, kdy roční daň z nemovitostí nepřesáhne částku 5.000 Kč, je daň splatná najednou, nejpozději do 31. května.

 

Výpočet daně ze staveb

Viz kalkulačka daně ze staveb


Výpočet daně z pozemků
Viz kalkulačka daně z pozemků