Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Vypocet-dane.cz

VŠE O DANÍCH NA JEDNOM MÍSTĚ, VÝPOČET-DANĚ.CZDaň z převodu nemovitosti

Jedná se o přímou daň vybíranou v České republice a to při dědění, darování a převodu nemovitostí. Daň je definována jako jedna, jelikož všechny tři složky daně jsou definovány v jednom společném zákoně. Dani se též říká trojdaň. Problematika daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí je upravena zákonem č. 357/1992 Sb.

 

Tato daň je (stejně jako dvě předcházející) jednorázová. Základem daně je cena podle znaleckého posudku. Pokud je cena kupní vyšší, pak je základem daně kupní cena.

 

Předmět daně
Předmětem daně z převodu nemovitostí je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem. V případě, že se vyměňují nemovitosti, pak se považují jejich vzájemné převody za jeden převod. Daň se odvádí z toho převodu, z nějž je vyšší.

 

Daňové přiznání
Daňové přiznání musí poplatník podat správci daně nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí. Daň se neplatí v případě, kdy činní méně než 100Kč.

 

Výpočet daně z převodu nemovitosti
Viz kalkulačka daně z převodu nemovitosti