Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Vypocet-dane.cz

VŠE O DANÍCH NA JEDNOM MÍSTĚ, VÝPOČET-DANĚ.CZDaňové přiznání

Daňové přiznání pro právnické osoby

Daňové přiznání se podává i v případě, kdy je vykázán základ daně ve výši nula nebo je vykázána daňová ztráta.


Zákon o daních z příjmů stanoví poplatníkům povinnost nepeněžité povahy – podat přiznání k dani z příjmů právnických osob. Ustanovení se týká poplatníků, kteří jsou založeni za účelem podnikání (podnikatelské subjekty), i poplatníků, kteří nejsou založeni za účelem podnikání (nepodnikatelské subjekty) a jsou pro účely zákona o daních z příjmů daňovými neziskovými subjekty. Pokud jde o podnikatelské subjekty, je povinnost podání daňového přiznání podat bez ohledu na to, zda vykáží základ daně nebo nikoli nebo jestliže mají daňovou ztrátu. Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob má i poplatník, který nevykáže základ daně nebo vykáže daňovou ztrátu.
Daňové přiznání podávají poplatníci (právnické osoby) nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

 

Daňové přiznání pro fyzické osob

Kdo podává daňové přiznání
Daňové přiznání je povinen podat každý:

  • jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
  • jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu,
  • kdo měl příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků ze zdrojů na území České republiky od více plátců současně, z nichž byla sražena záloha na daň (typicky dvě a více zaměstnání současně),
  • uplatňuje slevu na dani (na manželku, částečný invalidní důchod, plný invalidní důchod, je držitelem průkazu ZTP/P) a daňové zvýhodnění.

Kdo nemusí podat daňové přiznání
Daňové přiznání nemusí podat ten, kdo:

  • měl příjmy pouze od jednoho nebo postupně od více plátců daně a u všech těchto plátců daně podepsal na zdaňovací období 2009 prohlášení k dani (tzv. růžovku) a nemá jiné příjmy vyšší než 6 000 Kč,
  • má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky ze zahraničí a jsou vyjmuty ze zdanění.

Termín daňového přiznání
Daňové přiznání se musí podat nejpozději do 31. Března. Pokud fyzické osobě přiznání zpracovává daňový poradce, nebo má podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, platí delší lhůta do 30. června.
 

 

Daňové přiznání za silniční daň

Daňové přiznání podává poplatník, nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období (např. za rok 2009 do 31. 1. 2010).