Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Vypocet-dane.cz

VŠE O DANÍCH NA JEDNOM MÍSTĚ, VÝPOČET-DANĚ.CZOd Nového roku slouží pro e-Podání ČSSZ jen systém VREP

 Česká správa sociálního zabezpečení ČSSZ očekává, že v důsledku změn zákona o informačních systémech veřejné správy dojde s koncem roku 2011 k ukončení provozu transakční části Portálu veřejné správy PVS. Jelikož tento systém využívá řada klientů ČSSZ k elektronickému podávání formulářů, upozorňujeme na nový systém přenosu s názvem Veřejné rozhraní pro e-Podání VREP.

 

Co je e-Podání

e-Podání je forma elektronického podání, které ČSSZ zavedla pro nejčastěji přijímané formuláře. Jeho podstatou je, že se předávají pouze elektrnonická data formulářů v přesně definované struktuře (formát XML). Výhody tohoto způsobu podání vyniknou zejména tam, kde je třeba pracovat s velkým množstvím formulářů během krátké doby. Je úsporný, pokud jde o velikost, umožňuje rychlejší zpracování a informování klienta o správném či chybném vyplnění. Při letošním dubnové špičce při sběru evidenčních listů důchodového pojištění zpracovávala ČSSZ přes 10 000 takových elektronických podání denně.

 

Veřejné rozhraní e-Podání (VREP)

Tato služba je dnes využívána desítkami tisíc podávajících, na které bude mít ukončení provozu transakční části PVS dopad. Proto ČSSZ zprovoznila vlastní alternativní kanál pro předávání e-Podání – tzv. VREP (Veřejné rozhraní e-Podání). Tento kanál byl spuštěn pro zasílání eNeschopenky (služba HPN – Hlášení ošetřujícího lékaře), od března 2011 je k dispozici pro předávání ostatních typů e-Podání:

 

Zaměstnavatelé mohou zasílat:

  • evidenční listy důchodového pojištění – ELDP,
  • oznámení o nástupu do zaměstnání – ONZ,
  • přehled o výši pojistného – PVPOJ,
  • příloha k žádosti – NEM-PRI,
  • nahlášení nového kvalifikovaného certifikátu po jeho obnově – UserCert,
  • potvrzení o studiu/teoretické a praktické přípravě – POS.

Pro Osoby samostatně výdělečně činné OSVČ je připraven:

  • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ – OSVC-PRE

 

Mnozí z klientů ČSSZ již pro zasílání e-Podání tento komunikační kanál využívají. V říjnu 2011 bylo prostřednictvím VREP doručeno 30% všech e-Podání.

 

Provoz kanálu VREP bude klientům i v budoucnu k dispozici bezplatně. Klienti musí svá podání podepisovat elektronickým podpisem na bázi kvalifikovaného certifikátu. Pro drobné podávající, kteří zasílají nejvýše několik formulářů najednou, bude ČSSZ i nadále na svém webu vystavovat příslušné šablony pro vyplnění a program pro odeslání formuláře a příjem odpovědi s výsledkem zpracování.

 

 


Datum: 15.1.2012 | Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)