Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Vypocet-dane.cz

VŠE O DANÍCH NA JEDNOM MÍSTĚ, VÝPOČET-DANĚ.CZKalkulačka daně dědické

Hodnota dědictví:
Příbuzenská kategorie*:
Druh dědictví:

* skupiny pro výpočet darovací daně:
I. příbuzní v řadě přímé (děti, vnuci, pravnuci) a manželé
II. příbuzní v řadě pobočné (bratři, sestry, jejich děti) a manželé dětí (zeťové a snachy), rodiče manžela a osoby, které se zůstavitelem žily nejméně jeden rok ve společné domácnosti
III. ostatní fyzické a právnické osoby

 

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti je přímá majetková daň, vybíraná v České republice. Platí se při dědění, darování a převodu nemovitostí. Ačkoliv by ji šlo rozdělit na tři daně, řadí se jako jedna, především protože jsou její tři složky definovány v jednom společném zákoně. Této dani se tedy vzhledem k její charakteristice říká také trojdaň. Do 30 dnů od nabytí právní moci v rámci dané transakce (ukončené dědického řízení, uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu a převod nemovitosti) je nutno podat tzv. dílčí daňové přiznání. Daň darovací a dědickou vypočítá správce daně, termín její splatnosti je 30 dnů od obdržení platebního výměru, daň z převodu nemovitostí je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání tedy většinou do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí a to ve výši přiznané částky.